CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW)

Ca Mau Water Supply Joint Stock Company

12,600

(%)
01/04/2020 15:02

Mở cửa12,600

Cao nhất12,600

Thấp nhất12,600

KLGD

Vốn hóa196

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T1,178

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*515

P/E24.47

F P/E23.03

BVPS10,871

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMW: MWG HTE STD PLX PRUDENTIAL
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Cà Mau