CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW)

Ca Mau Water Supply Joint Stock Company

12,600

(%)
25/02/2020 15:04

Mở cửa12,600

Cao nhất12,600

Thấp nhất12,600

KLGD

Vốn hóa196

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T1,188

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*488

P/E25.82

F P/E23.03

BVPS10,871

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMW: CMWG1904 CMWG2002 DGW
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Cà Mau