CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

6,100

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa49

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T5,721

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,538

P/E3.94

F P/E3.24

BVPS20,668

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMT: DXG D11 GMC HDC PLC
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông