CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

6,400

100 (+1.59%)
10/07/2020 15:02

Mở cửa7,100

Cao nhất7,100

Thấp nhất6,400

KLGD1,300

Vốn hóa51

Dư mua7,100

Dư bán5,200

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T6,055

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,538

P/E4.07

F P/E3.34

BVPS20,668

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMT: FPT DTD CMG ELC MFS
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông