CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

7,200

(%)
27/11/2020 15:01

Mở cửa7,200

Cao nhất7,200

Thấp nhất7,200

KLGD16,800

Vốn hóa58

Dư mua2,900

Dư bán12,100

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T4,233

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,538

P/E4.68

F P/E3.29

BVPS20,668

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMT: BCM ABC TTN TGP TTB
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.