CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

6,000

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa6,400

Cao nhất6,400

Thấp nhất6,000

KLGD1,220

Vốn hóa48

Dư mua16,280

Dư bán9,980

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T5,721

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,538

P/E3.91

F P/E3.20

BVPS20,668

P/B0.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMT: DXG D11 GMC HDC PLC
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông