CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

10,000

1,200 (+13.64%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa8,900

Cao nhất10,000

Thấp nhất8,900

KLGD300

Vốn hóa80

Dư mua500

Dư bán7,100

Cao 52T 11,200

Thấp 52T6,700

KLBQ 52T14,795

NN mua300

% NN sở hữu5.72

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,574

P/E2.46

F P/E4.69

BVPS20,887

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMT: NHA THG VGI DTD PIA
Trending: HPG (17.936) - VCB (14.695) - CTG (14.659) - MBB (14.205) - VNM (14.044)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông