CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

19,700

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa157.60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 21,100

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T21,172

NN mua-

% NN sở hữu3.79

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,793

P/E5.18

F P/E6.29

BVPS23,684

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng CMT: BMS MBB NAB HPG PVD
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.