CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF)

Cholimex Food Joint Stock Company

126,100

(%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa126,100

Cao nhất126,100

Thấp nhất126,100

KLGD

Vốn hóa1,021

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 181,400

Thấp 52T109,700

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS9,877

P/E12.77

F P/E11.35

BVPS41,550

P/B3.03

Mã xem cùng CMF: MPC MSN SCR STB VHM
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Cholimex