CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF)

Cholimex Food Joint Stock Company

176,500

50,400 (+39.97%)
17/07/2019 14:19

Mở cửa176,500

Cao nhất176,500

Thấp nhất176,500

KLGD100

Vốn hóa1,430

Dư mua200

Dư bán

Cao 52T 181,400

Thấp 52T109,700

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu24.21

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS9,877

P/E12.77

F P/E7.04

BVPS41,550

P/B4.25

Mã xem cùng CMF: CLX CMG CMN DS3 HFIC
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Cholimex