CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

5,000

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa5,000

Cao nhất5,000

Thấp nhất5,000

KLGD20

Vốn hóa23

Dư mua1,380

Dư bán

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T309

NN mua-

% NN sở hữu1.34

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E714.29

F P/E7.60

BVPS12,257

P/B0.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG CVT CMX GVR BCC
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+19.05%

+/- Qua 1 tháng+21.95%

+/- Qua 1 quý-7.41%

+/- Qua 1 năm-44.44%

+/- Niêm yết+2.63%

Cao nhất 52 tuần (23/12/2019)*10,400

Thấp nhất 52 tuần (28/08/2020)*3,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)339

KLGD/Ngày (1 tháng)187

KLGD/Ngày (1 quý)417

KLGD/Ngày (1 năm)310

Nhiều nhất 52 tuần (23/12/2019)*25,100

Ít nhất 52 tuần (08/01/2020)*10