CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

10,400

(%)
31/03/2020 15:03

Mở cửa10,400

Cao nhất10,400

Thấp nhất10,400

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán3,300

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T178

NN mua-

% NN sở hữu1.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E1,485.71

F P/E23.72

BVPS12,710

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG FPT CVT DGW PLX
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC