CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

9,600

(%)
19/02/2020 15:02

Mở cửa9,600

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,600

KLGD

Vốn hóa44

Dư mua

Dư bán600

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T179

NN mua-

% NN sở hữu1.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-300

P/E-32

F P/E21.89

BVPS12,710

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG FPT GTN TRA CVT
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC