CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

5,000

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa5,000

Cao nhất5,000

Thấp nhất5,000

KLGD20

Vốn hóa23

Dư mua1,380

Dư bán

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T309

NN mua-

% NN sở hữu1.34

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E714.29

F P/E7.60

BVPS12,257

P/B0.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG CVT CMX PVT NKG
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô 3.2--1
CTCP Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội-47
CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt-40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô 3.2(VND)-1
CTCP Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội(VND)47
CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt(VND)40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CTCP CMC-KPI(VND)33
CTCP Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội(VND)47
CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt(VND)40