CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

9,600

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa9,600

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,600

KLGD10

Vốn hóa44

Dư mua

Dư bán590

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T179

NN mua-

% NN sở hữu1.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-300

P/E-32

F P/E21.89

BVPS12,710

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG FPT TRA VGI SSI
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC