CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

10,400

(%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa10,400

Cao nhất10,400

Thấp nhất10,400

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán8,900

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T178

NN mua-

% NN sở hữu1.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E1,485.71

F P/E23.72

BVPS12,710

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG FPT CVT VIC VCB
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC