CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

5,000

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa5,000

Cao nhất5,000

Thấp nhất5,000

KLGD20

Vốn hóa23

Dư mua1,380

Dư bán

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T309

NN mua-

% NN sở hữu1.34

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E714.29

F P/E7.60

BVPS12,257

P/B0.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG CVT CMX GVR NKG
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2020Cá nhân nước ngoài33,5500.74Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,964,78086.93
Tổ chức nước ngoài26,5000.58
Tổ chức trong nước536,22011.76
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2019Cá nhân nước ngoài27,1500.60Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,993,18087.55
Tổ chức nước ngoài4,5000.10
Tổ chức trong nước536,22011.76
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
26/02/2018Cá nhân nước ngoài30,3500.67Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,988,18087.44
Tổ chức nước ngoài6,3000.14
Tổ chức trong nước536,22011.76