CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

6,200

(%)
27/10/2020 15:08

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD

Vốn hóa28

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T350

NN mua-

% NN sở hữu1.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E885.71

F P/E9.43

BVPS12,657

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG CMSN2010 CFPT2008 HAX HHS
Trending: HPG (63.557) - TCB (50.409) - VNM (50.097) - MBB (41.870) - CTG (36.167)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC