CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

4,300

(%)
05/08/2020 11:49

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua900

Dư bán200

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T309

NN mua-

% NN sở hữu1.33

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E614.29

F P/E6.54

BVPS12,257

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG CVT HPG CMX FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô 3.2--1
CTCP Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội-47
CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt-40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô 3.2(VND)-1
CTCP Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội(VND)47
CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt(VND)40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CTCP CMC-KPI(VND)33
CTCP Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội(VND)47
CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt(VND)40