CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

4,300

(%)
05/08/2020 11:16

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua900

Dư bán200

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T309

NN mua-

% NN sở hữu1.33

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E614.29

F P/E6.54

BVPS12,257

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG CVT HPG CMX FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
28/02/2020Ngô Trọng Vinh1,427,65031.30
Ngô Trọng Quang585,42012.83
Ngô Phương Anh557,70012.22
CTCP Chứng khoán Asean382,5008.38
Ngô Thu Hương255,7005.60
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
28/02/2019Ngô Trọng Vinh1,427,65031.30
Ngô Trọng Quang585,42012.83
Ngô Phương Anh557,10012.21
CTCP Chứng khoán Asean382,5008.38
Ngô Thu Hương255,7005.60
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
26/02/2018Ngô Trọng Vinh1,427,65031.30
Ngô Trọng Quang585,42012.83
Ngô Phương Anh537,20011.78
CTCP Chứng khoán Asean382,5008.38
Ngô Thu Hương255,7005.60