CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (HOSE: CKG)

Kien Giang Construction & Investment Consultancy Corporation

10,200

300 (+3.03%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa9,900

Cao nhất10,200

Thấp nhất9,750

KLGD298,780

Vốn hóa510

Dư mua121,820

Dư bán36,300

Cao 52T 11,200

Thấp 52T6,700

KLBQ 52T254,819

NN mua-

% NN sở hữu1.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,446

P/E6.85

F P/E4.85

BVPS13,972

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CKG: HPG CTR PVD MWG FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.25%

+/- Qua 1 tháng-0.09%

+/- Qua 1 quý+49.04%

+/- Qua 1 năm+5.68%

+/- Niêm yết+5.68%

Cao nhất 52 tuần (24/06/2020)*11,232

Thấp nhất 52 tuần (03/04/2020)*6,686

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)286,330

KLGD/Ngày (1 tháng)355,525

KLGD/Ngày (1 quý)335,778

KLGD/Ngày (1 năm)254,819

Nhiều nhất 52 tuần (19/06/2020)*1,403,840

Ít nhất 52 tuần (23/04/2020)*4,340