CTCP Cơ điện Miền Trung (HNX: CJC)

Central Area Electrical Mechanical JSC

17,100

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa68

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 21,000

Thấp 52T17,100

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu0.32

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-7,819

P/E-2.19

F P/E17.10

BVPS10,063

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CJC: VCR TVC HCC SHA NAG
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ điện Miền Trung