CTCP Cơ điện Miền Trung (HNX: CJC)

Central Area Electrical Mechanical JSC

17,100

(%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa17,100

Cao nhất17,100

Thấp nhất17,100

KLGD

Vốn hóa68

Dư mua

Dư bán5,600

Cao 52T 21,000

Thấp 52T17,100

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu0.32

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-7,818

P/E-2.19

F P/E17.10

BVPS10,063

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CJC: ASM CEO CHC CID CIG
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ điện Miền Trung

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-9.52%

+/- Qua 1 năm-18.57%

+/- Niêm yết+124.20%

Cao nhất 52 tuần (05/04/2019)*21,000

Thấp nhất 52 tuần (16/01/2020)*17,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)2

KLGD/Ngày (1 năm)1

Nhiều nhất 52 tuần (02/01/2020)*100

Ít nhất 52 tuần (02/01/2020)*100