CTCP Cơ điện Miền Trung (HNX: CJC)

Central Area Electrical Mechanical JSC

17,100

(%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa17,100

Cao nhất17,100

Thấp nhất17,100

KLGD

Vốn hóa68

Dư mua

Dư bán5,600

Cao 52T 21,000

Thấp 52T17,100

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu0.32

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-7,818

P/E-2.19

F P/E17.10

BVPS10,063

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CJC: HCC TVC VCR VIC VINAMIT
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ điện Miền Trung