Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

16,900

-50 (-0.29%)
01/12/2023 15:00

Mở cửa17,100

Cao nhất17,150

Thấp nhất16,800

KLGD4,416,000

Vốn hóa5,380.37

Dư mua381,700

Dư bán254,200

Cao 52T 23,500

Thấp 52T11,900

KLBQ 52T7,952,496

NN mua5,500

% NN sở hữu6.36

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0.02

Beta2.01

EPS264

P/E64.14

F P/E6.36

BVPS28,371

P/B0.60

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
Mã xem cùng CII: NVL DIG CEO DXG HHV
Trending: NVL (102,036) - HPG (87,372) - DIG (58,696) - CEO (54,858) - HAG (51,949)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Năm 2001, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM được thành lập bởi 03 cổ đông sáng lập, bao gồm: Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), Công ty Sản xuất Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thanh niên Xung phong Tp.HCM (VYC), Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (INVESCO). Năm 2006, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: cầu đường giao ... Xem thêm