CTCP COMA 18 (HOSE: CIG)

COMA 18 Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,990

(%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa1,860

Cao nhất1,990

Thấp nhất1,860

KLGD20

Vốn hóa63

Dư mua

Dư bán17,970

Cao 52T 2,700

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T8,278

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4

P/E497.50

F P/E12.55

BVPS6,181

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CIG: DIC CLG DHT POW TTB
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP COMA 18