KyHa Chulai Quangnam Development And Investment One Member JSC (OTC: CHULAIQN)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with CHULAIQN: BHN FLC PTHTKCNTHAINGUYEN TID
Trending: HPG (142,376) - ROS (140,014) - FLC (117,893) - MBB (110,008) - STB (108,921)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
09/16/2015Audited FS 2014
09/16/2015Audited FS 2013
09/16/2015Audited FS 2012

KyHa Chulai Quangnam Development And Investment One Member JSC

Name: KyHa Chulai Quangnam Development And Investment One Member JSC

Abbreviation:CDI CO., LTD

Address: Số 52 Hungf Vương - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Telephone: (84.51) 0382 0016

Fax: (84.51) 0385 9703

Email:chulaiqn@gmail.comkyha

Website:http://dukdnqnam.vn

Exchange: OTC

Sector: Agriculture Production

Industry: Animal Production

Listing date:

Chartered capital: 45,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 4000360377

Establishment license: 4000360377

Issued date: 09/09/2010

Business license: 4000360377

Issued date:

Main business scope:

- Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp:Kinh doanh BĐS; dịch vụ bồi thường; hỗ trợ và tái định cư; đầu tư và quản lý dự án; xây dựng dân dụng; cho thuê kho bãi; xúc tiến đầu tư

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.