CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CHS)

HOCHIMINH CITY PUBLIC LIGHTING JSC

9,000

-300 (-3.23%)
12/08/2020 15:02

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD1,100

Vốn hóa256

Dư mua8,600

Dư bán6,400

Cao 52T 9,900

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T568

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,001

P/E9.29

F P/E10.22

BVPS10,820

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CHS: GIL ADP CVN TAC VIT
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh