CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CHS)

HOCHIMINH CITY PUBLIC LIGHTING JSC

5,300

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa5,300

Cao nhất5,300

Thấp nhất5,300

KLGD

Vốn hóa151

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T718

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*778

P/E6.81

F P/E5.83

BVPS10,561

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CHS: ITA
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh