CTCP Thương mại Gia Lai (UPCoM: CGL)

Gia Lai Trading Joint Stock Company

34,000

(%)
24/09/2021 15:05

Mở cửa34,000

Cao nhất34,000

Thấp nhất34,000

KLGD

Vốn hóa63.92

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 34,000

Thấp 52T34,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*431

P/E78.89

F P/E12.53

BVPS33,458

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng CGL: HAPHARCO HOSE KGTICJC SMA VIC
Trending: HPG (119,596) - MBB (92,087) - FLC (62,575) - VNM (61,739) - HVN (61,281)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết0%

Cao nhất 52 tuần (03/12/2020)*34,000

Thấp nhất 52 tuần (03/12/2020)*34,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)2

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (08/07/2021)*100

Ít nhất 52 tuần (08/07/2021)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.