CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN)

Cencon Vietnam JSC

7,800

-200 (-2.50%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,800

KLGD2,300

Vốn hóa10

Dư mua7,500

Dư bán11,500

Cao 52T 29,200

Thấp 52T7,700

KLBQ 52T17,981

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,683

P/E2.99

F P/E0.67

BVPS13,011

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEN: ROS QNS AMD HAI ACB
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP CENCON Việt Nam