CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN)

Cencon Vietnam JSC

6,000

(%)
04/08/2020 15:02

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD800

Vốn hóa8

Dư mua9,200

Dư bán8,900

Cao 52T 14,800

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T9,248

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*703

P/E8.50

F P/E0.50

BVPS13,720

P/B0.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEN: BCM TCM QNS ROS ABC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP CENCON Việt Nam