CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE)

CII Engineering and Construction JSC

13,100

-950 (-6.76%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa13,200

Cao nhất15,000

Thấp nhất13,100

KLGD10,540

Vốn hóa517

Dư mua

Dư bán11,000

Cao 52T 18,400

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T17,734

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,468

P/E-9.57

F P/E57.87

BVPS10,376

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEE: CII CIG CTI CCL CDC
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Hạ tầng CII