CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE)

CII Engineering and Construction JSC

13,300

200 (+1.53%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa14,000

Cao nhất14,000

Thấp nhất13,300

KLGD3,010

Vốn hóa525

Dư mua2,350

Dư bán2,890

Cao 52T 18,400

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T17,734

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,468

P/E-8.92

F P/E53.96

BVPS10,376

P/B1.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEE: CII CIG CTI CDC CHP
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Hạ tầng CII

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.64%

+/- Qua 1 tháng-13.07%

+/- Qua 1 quý-13.07%

+/- Qua 1 năm-26.52%

+/- Niêm yết-38.03%

Cao nhất 52 tuần (22/03/2019)*18,400

Thấp nhất 52 tuần (26/02/2020)*13,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,044

KLGD/Ngày (1 tháng)1,317

KLGD/Ngày (1 quý)8,766

KLGD/Ngày (1 năm)17,573

Nhiều nhất 52 tuần (22/03/2019)*806,490

Ít nhất 52 tuần (13/08/2019)*10