CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE)

CII Engineering and Construction JSC

14,050

(%)
19/02/2020 14:46

Mở cửa14,050

Cao nhất14,050

Thấp nhất13,150

KLGD110

Vốn hóa555

Dư mua1,030

Dư bán7,690

Cao 52T 18,400

Thấp 52T13,150

KLBQ 52T18,168

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,468

P/E-9.57

F P/E57.87

BVPS10,376

P/B1.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEE: NBB SII CCL CDN LGC
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Hạ tầng CII