CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE)

CII Engineering and Construction JSC

15,000

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa592

Dư mua1,560

Dư bán11,730

Cao 52T 17,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T12,250

NN mua-

% NN sở hữu0.23

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,614

P/E-9.29

F P/E7.45

BVPS10,317

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEE: CII OGC CHP NBB PXI
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Hạ tầng CII