CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE)

CII Engineering and Construction JSC

15,100

700 (+4.86%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa15,100

Cao nhất15,100

Thấp nhất15,100

KLGD10

Vốn hóa596

Dư mua400

Dư bán8,000

Cao 52T 18,400

Thấp 52T13,900

KLBQ 52T17,961

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,468

P/E-9.81

F P/E59.32

BVPS10,376

P/B1.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEE: CII CSC LMH NBB NDN
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Hạ tầng CII