CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất (UPCoM: CEC)

Chemical Industry Engineering JSC

15,000

(%)
03/04/2020 15:03

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa90

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T122

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*724

P/E20.72

F P/E10.55

BVPS16,568

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất