CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai (UPCoM: CDR)

Dong Nai Rubber Construction Joint Stock Company

9,000

(%)
09/04/2021 15:04

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD

Vốn hóa14.40

Dư mua101

Dư bán2,000

Cao 52T 9,000

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0.09

Beta-

EPS*323

P/E27.86

F P/E12.70

BVPS14,257

P/B0.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng CDR: KHB LCM SJG TRC POW
Trending: MBB (116.072) - STB (114.348) - FLC (111.903) - HPG (103.889) - ROS (103.385)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.