CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai (UPCoM: CDR)

Dong Nai Rubber Construction Joint Stock Company

5,700

(%)
19/01/2021 09:13

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa9.12

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 5,700

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,424

P/E4

F P/E8.04

BVPS16,631

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDR: GVR MH3 SCD TRC BRC
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết-36.06%

Cao nhất 52 tuần (20/01/2020)*5,700

Thấp nhất 52 tuần (20/01/2020)*5,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (20/01/2020)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.