CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai (UPCoM: CDR)

Dong Nai Rubber Construction Joint Stock Company

9,000

(%)
13/04/2021 12:11

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa14.40

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,000

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0.09

Beta-

EPS*323

P/E27.86

F P/E12.70

BVPS14,257

P/B0.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng CDR: BRR GVR POW VNG VTD
Trending: MBB (119.776) - STB (116.376) - FLC (112.083) - HPG (111.043) - ROS (109.190)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.