CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (UPCoM: CCH)

Ha Noi Consultant and Construction Investment Joint Stock Company

6,500

(%)
01/04/2020 12:02

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa6

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T14

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*83

P/E78.31

F P/E-

BVPS11,903

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CCH: BDC POM TEDI CT3 CTX
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội