CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (UPCoM: CCH)

Ha Noi Consultant and Construction Investment Joint Stock Company

5,700

(%)
19/02/2020 14:22

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa6

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*83

P/E68.67

F P/E-

BVPS11,903

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội