CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (UPCoM: CCH)

Ha Noi Consultant and Construction Investment Joint Stock Company

5,700

(%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,700

KLGD

Vốn hóa6

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*83

P/E68.67

F P/E-

BVPS11,903

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CCH: FSS PQN SLC VTK
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-40%

+/- Qua 1 năm-40%

+/- Niêm yết-46.43%

Cao nhất 52 tuần (08/08/2019)*10,000

Thấp nhất 52 tuần (20/01/2020)*5,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)17

KLGD/Ngày (1 năm)4

Nhiều nhất 52 tuần (20/01/2020)*1,000

Ít nhất 52 tuần (20/01/2020)*1,000