CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (UPCoM: CCH)

Ha Noi Consultant and Construction Investment Joint Stock Company

3,900

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa4

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T33

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*221

P/E17.65

F P/E-

BVPS12,081

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018TCT Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV300,00030
Đặng Văn Châu79,3807.94
Nguyễn Quốc Hùng74,4507.44
Nguyễn Thị Thu Thủy70,7907.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017TCT Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV300,00030
Đặng Văn Châu79,3807.94
Nguyễn Quốc Hùng74,4507.44
Nguyễn Thị Thu Thủy70,7907.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
21/08/2017TCT Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV300,00030
Đặng Văn Châu79,3807.94
Nguyễn Quốc Hùng74,4507.44
Nguyễn Thị Thu Thủy70,7907.08