CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (UPCoM: CCH)

Ha Noi Consultant and Construction Investment Joint Stock Company

3,900

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa4

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T33

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*221

P/E17.65

F P/E-

BVPS12,081

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Quốc HùngCTHĐQT1956KS Xây dựng224,4501984
Bà Trần Kim PhươngTVHĐQT1958CN Vật lý18,0002010
Ông Đặng Văn ChâuGĐ/TVHĐQT1961KS Thủy lợi229,3801990
Ông Bùi Đỗ Trọng HùngPhó GĐ1964KS Xây dựng2009
Ông Đỗ Đình LongTVHĐQT/Phó GĐ1958Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông25,6701984
Bà Phan Thị Lan HươngPhó GĐ1961Thạc sỹ Quản lý Đô thị1984
Bà Nguyễn Thị Thu HuyềnKTT/TVHĐQT1975CN Kế toán4,0001996
Bà Đặng Thị Thu HằngTBKS1979CN Q.Lý KD/Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp2,0002006
Bà Đỗ Thị Thu HiềnThành viên BKS1972CN Q.Lý KD1,7501995
Ông Vũ Huyền LinhThành viên BKS1959KS Điện khí hóa XN2,6001999
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Nguyễn Quốc HùngCTHĐQT1956KS Xây dựng224,4501984
Bà Trần Kim PhươngTVHĐQT1958CN Vật lý18,0002010
Ông Đặng Văn ChâuGĐ/TVHĐQT1961KS Thủy lợi229,3801990
Ông Bùi Đỗ Trọng HùngPhó GĐ1964KS Xây dựng2009
Ông Đỗ Đình LongTVHĐQT/Phó GĐ1958Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông25,6701984
Bà Phan Thị Lan HươngPhó GĐ1961Thạc sỹ Quản lý Đô thị1984
Bà Nguyễn Thị Thu HuyềnKTT/TVHĐQT1975CN Kế toán4,0001996
Bà Đặng Thị Thu HằngTBKS1979CN Q.Lý KD/Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp2,0002006
Bà Đỗ Thị Thu HiềnThành viên BKS1972CN Q.Lý KD1,7501995
Ông Vũ Huyền LinhThành viên BKS1959KS Điện khí hóa XN2,6001999
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
21/08/2017Ông Nguyễn Quốc HùngCTHĐQT1956KS Xây dựng224,4501984
Bà Trần Kim PhươngTVHĐQT1958CN Vật lý18,0002010
Ông Đặng Văn ChâuGĐ/TVHĐQT1961KS Thủy lợi229,3801990
Ông Bùi Đỗ Trọng HùngPhó GĐ1964KS Xây dựng2009
Ông Đỗ Đình LongTVHĐQT/Phó GĐ1958Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông25,6701984
Bà Phan Thị Lan HươngPhó GĐ1961Thạc sỹ Quản lý Đô thị1984
Bà Trần Thị Thanh MinhPhó GĐ1963KS XD Cầu hầm2009
Bà Nguyễn Thị Thu HuyềnKTT/TVHĐQT1975CN Kế toán4,0001996
Bà Đặng Thị Thu HằngTBKS1979CN Q.Lý KD/Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp2,0002006
Bà Đỗ Thị Thu HiềnThành viên BKS1972CN Q.Lý KD1,7501995
Ông Vũ Huyền LinhThành viên BKS1959KS Điện khí hóa XN2,6001999