Cao Bang Sugar JSC (UPCoM: CBS)

10,200

2,900 (+39.73%)
02/26/2021 15:02

Open10,200

High10,200

Low10,200

Vol100

Market Cap.35.98

Remain Bid500

Remain Ask

52Wk High10,200

52Wk Low7,300

52Wk Avg Vol177

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-0.90

F P/E13.33

BVPS15,340

P/B0.48

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with CBS: LSS SLS BID BPW C69
Trending: HPG (89,477) - MBB (71,352) - TCB (57,801) - VNM (51,036) - ACB (46,901)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Cao Bang Sugar JSC
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.