CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS)

Cao Bang Sugar JSC

7,300

(%)
27/01/2021 15:02

Mở cửa7,300

Cao nhất7,300

Thấp nhất7,300

KLGD

Vốn hóa25.75

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,000

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T181

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-0.90

F P/E13.33

BVPS15,340

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CBS: BID C22 CAD CAN CAT
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Mía Đường Cao Bằng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-3.95%

+/- Niêm yết-51.01%

Cao nhất 52 tuần (05/05/2020)*9,000

Thấp nhất 52 tuần (07/09/2020)*7,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)232

KLGD/Ngày (1 năm)181

Nhiều nhất 52 tuần (18/12/2020)*11,800

Ít nhất 52 tuần (20/02/2020)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.