CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS)

Cao Bang Sugar JSC

7,300

(%)
18/01/2021 14:17

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa25.75

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,000

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T184

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-0.90

F P/E13.33

BVPS15,340

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CBS: APC APS BHS CBI COKHINGOGIATU
Trending: HPG (69.210) - MBB (65.103) - STB (52.469) - TCB (52.212) - VNM (50.252)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Mía Đường Cao Bằng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.