CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS)

Cao Bang Sugar JSC

7,300

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa7,300

Cao nhất7,300

Thấp nhất7,300

KLGD

Vốn hóa26

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,000

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T324

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-0.90

F P/E19.45

BVPS15,340

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CBS: BHS CCA JOS LSS TTA
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Mía Đường Cao Bằng