CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS)

Cao Bang Sugar JSC

10,200

(%)
05/03/2021 14:53

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa35.98

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,200

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T178

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-1.25

F P/E18.63

BVPS15,340

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CBS: LSS FTS HLB HPG KTS
Trending: HPG (101.155) - MBB (74.555) - VNM (54.629) - TCB (52.994) - ACB (45.808)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Mía Đường Cao Bằng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
30/06/2020CĐ Cá nhân trong nước sở hữu < 5%1,690,30647.91Chart cơ cấu sở hửu
CĐ cá nhân trong nước sở hữu >= 5%1,641,61946.53
CĐ Tổ chức trong nước sở hữu >= 5%196,0005.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
30/06/2019CĐ khác1,731,90649.09Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn1,796,01950.91
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
23/01/2017Cá nhân trong nước2,380,00094.44Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước140,0005.56
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.