CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS)

Cao Bang Sugar JSC

10,200

(%)
02/03/2021 15:01

Mở cửa10,200

Cao nhất10,200

Thấp nhất10,200

KLGD

Vốn hóa35.98

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,200

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T178

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-1.25

F P/E18.63

BVPS15,340

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CBS: CC1 CAB CAT CBC AAM
Trending: HPG (94.891) - MBB (74.054) - TCB (58.267) - VNM (53.011) - ACB (47.422)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu lao động

30/06/2019

30/06/2019 30/06/2019

30/06/2018 30/06/2018

31/12/2016 31/12/2016

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.