CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS)

Cao Bang Sugar JSC

10,200

(%)
02/03/2021 15:01

Mở cửa10,200

Cao nhất10,200

Thấp nhất10,200

KLGD

Vốn hóa35.98

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,200

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T178

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-1.25

F P/E18.63

BVPS15,340

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CBS: AAM ACL APF BHS BNA
Trending: HPG (99.113) - MBB (74.262) - TCB (55.190) - VNM (53.974) - ACB (46.879)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Mía Đường Cao Bằng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nông Văn LạcCTHĐQT/TGĐ1961CN Kinh tế1,641,6191996
Ông Ma Trung LậpPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1964CN Cơ điện53,5081997
Ông Lê Anh TuấnTVHĐQT1960Đại học35,6721997
Ông Nông Văn ThuyếtTVHĐQT1984CN Cơ giới hóa Lâm nghiệp165,8162009
Bà Nông Thị NậuPhó TGĐ1968KS N.Nghiệp28,8121997
Bà Mã Thị QuyếtKTT/TVHĐQT1973CN TCKT79,1841997
Bà Hoàng Thị QuyếtTBKS1974CN Kế toán16,0721997
Ông Đinh Bế ĐínhThành viên BKS1982KS Cơ Điện7,8402007
Ông Trương Minh ĐứcThành viên BKS1978KS Điện tự động hóa11,6421999
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nông Văn LạcCTHĐQT/TGĐ1961CN Kinh tế1,600,0191996
Ông Ma Trung LậpPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1964CN Cơ điện53,5081997
Ông Lê Anh TuấnTVHĐQT1960Đại học35,6721997
Ông Nông Văn ThuyếtTVHĐQT1984CN Cơ giới hóa Lâm nghiệp165,8162009
Bà Nông Thị NậuPhó TGĐ1968KS N.Nghiệp28,8121997
Bà Mã Thị QuyếtKTT/TVHĐQT1973CN TCKT79,1841997
Bà Hoàng Thị QuyếtTBKS1974CN Kế toán16,0721997
Ông Đinh Bế ĐínhThành viên BKS1982KS Cơ Điện7,8402007
Ông Trương Minh ĐứcThành viên BKS1978KS Điện tự động hóa11,6421999
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Nông Văn LạcCTHĐQT/TGĐ1961CN Kinh tế1,461,6191996
Ông Ma Trung LậpPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1964CN Cơ điện53,5081997
Ông Lê Anh TuấnTVHĐQT1960Đại học35,6721997
Ông Nông Văn ThuyếtTVHĐQT1984CN Cơ giới hóa Lâm nghiệp165,8162009
Bà Nông Thị NậuPhó TGĐ1968KS N.Nghiệp28,8121997
Bà Mã Thị QuyếtKTT/TVHĐQT1973CN TCKT79,1841997
Bà Hoàng Thị QuyếtTBKS1974CN Kế toán16,0721997
Ông Đinh Bế ĐínhThành viên BKS1982KS Cơ Điện7,8402007
Ông Trương Minh ĐứcThành viên BKS1978KS Điện tự động hóa11,6421999
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.