Cao Bang Sugar JSC (UPCoM: CBS)

7,900

(%)
08/05/2020 15:01

Open7,900

High7,900

Low7,900

Vol

Market Cap.28

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High9,000

52Wk Low7,600

52Wk Avg Vol377

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-0.97

F P/E21.05

BVPS15,340

P/B0.51

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with CBS: CAB DPR GEG TIG TRC
Trending: HPG (66,534) - VNM (49,056) - MWG (39,407) - HVN (32,037) - FPT (28,242)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Cao Bang Sugar JSC
DateCloseChangeVolume
08/05/20207,900 (0.00%)
08/04/20207,900 (0.00%)
08/03/20207,900 (0.00%)
07/31/20207,900 (0.00%)
07/30/20207,900 (0.00%)
Volume: share, Price: Dong
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
12/08/2017CBS 2016's Dividend payment in cash with 12% (Record date)
12/08/2017CBS 2016's Dividend payment in cash with 12%
12/08/2017CBS Dividend payment by share with 40% (Record date)
11/05/2019Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2019
10/24/20192019 Annual Shareholders’Meeting Documents
10/14/2019Annual report 2018
09/27/2019Audited FS 2018
11/21/2018Regulations 2018

Cao Bang Sugar JSC

Name: Cao Bang Sugar JSC

Abbreviation:CABASU

Address: Thị trấn Tà Lùng - H.Phục Hòa - T.Cao Bằng

Telephone: (84.206) 382 4121

Fax: (84.206) 382 4113

Email:

Website:http://www.miaduongcaobang.vn

Exchange: UPCoM

Sector: Manufacturing

Industry: Food Manufacturing

Listing date: 06/20/2017

Chartered capital: 35,279,250,000

Listed shares: 3,527,925

Shares outstanding: 3,527,925

Status: Operating

Tax code: 4800104012

Establishment license: 4800104012

Issued date: 12/19/2005

Business license: 4800104012

Issued date: 03/14/2006

Main business scope:

Sản xuất, xuất khẩu đường kính trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam và các sản phẩm sau đường (Rượu, Cồn, Bánh kẹo)
- Nhập khẩu vật tư, máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất đường
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây tải điện đến 35KV và trạm biến áp
- Khai khoáng hoá chất và phân bón phục vụ sản xuất phân bón Vi sinh
- Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu

- 16/04/1995: Construction of Cao Bang Sugar Plant was commenced under the Decision No.292/UB-QD issued by Cao Bang Provincial People's Committee;
- 08/07/1996: Cao Bang Provincial People's Committee issued the Decision No.584/UB-QD-DN on establishment of Cao Bang Sugar Company;
- 12/1997: Cao Bang Sugar Plant was put into operation;
- 19/12/2005: Cao Bang Provincial People's Committee issued the Decision No.3560/QD-UBND on approving the plan of equitizing and transforming Cao Bang Sugar Company into a joint stock company;
- 14/03/2006: Put into operation under the model of a joint stock company with an initial charter capital of VND3,638,960,000;
- 01/06/2012: Became a public company;
- 16/03/2012: Charter capital was raised up to VND15,283,560,000;
- 25/05/2015: Charter capital was raised up to VND18 billion;
- 09/01/2017: Charter capital was raised up to VND25.2 billion;
- 20/06/2017: Traded on UPCOM market;
- 07/08/2018: Charter capital was raised up to VND35,279,250,000;

ItemsUnit
PriceVND
VolumeShares
Foreigner's, Yield%
Mkt CapbVND
Financial indicatorsmVND
EPS, BVPS, DividendVND
P/E, F P/E, P/BTimes
ROS, ROA, ROE%
1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.