Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (cả BCTC hàng năm)
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
- Dịch vụ soát xét BCTC
- Dịch vụ kế toán
- Tư vấn thuế
- Các dịch vụ liên quan khác đến kế toán, kiểm toán, và tư vấn về thuế theo quy định của pháp luật
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Tư ván ứng dụng công nghệ thông tin
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán
- Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉP309 Tòa Nhà SUNRISE - Lô C/D 11 - P.Trần Thái Tông - P.Dịch Vọng Hậu - Q.Cầu Giấy - Tp.Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 8582 2820 - 3793 2650
• Fax(84.24) 3793 2651
• Emailcustomer.caglobal@gmail.com
• Websitehttp://www.caglobal.com.vn
Văn phòng đại diện